www.bosch.no

Fra Toppsider
Gå til: navigasjon, søk

Nominasjonsinfo.jpg

Bosch, www.bosch.no, produserer verktøy, bilteknologi, husholdningsapparater og mye annet.

Bosch - godt verktøy! - Tysk kvalitet

Tysk kvalitet: Bosch har kontorer bl.a. over hele Europa og leverer en lang rekke produkter, deriblant verktøy, bilteknologi, et stort antall husholdningsapparater for å nevne noe. Bosch er et innovativt selskap med utspring fra Tyskland. Bosch (Robert Bosch AS). Bosch er et varemerke som mange forbinder med kvalitet og nyttige produkter. Bosch markedsfører seg med mottoet "Invented for life". Bosch leverer blant annet ESP som er et sikkerhetssystem til biler. ESP er et elektronisk stabiliseringssystem som forhindrer skrens.

Informasjon fra Bosch

Bosch skriver følgende på sine sider: Europa-Parlamentet vedtok den 10. mars 2009 at ESP® skal være påbudt i alle nye biler. Iht. lovforslaget skal alle nye modeller av personbiler og nyttekjøretøyer nyregistrert i EU ha det aktive sikkerhetssystemmet ESP® fra november 2011. Fra november 2014 gjelder det alle nye kjøretøyer. Lovforslaget skal endelig godkjennes av Ministerrådet. Ulykkesforskning viser at skrens er hovedårsaken til ulykker med dødelig utgang. ESP® kan hindre opp til 80 % av alle skrensulykker”, sier Dr. Werner Struth fra ledelsen i Chassis Systems Control hos Bosch og sammenfatter resultatene av internasjonale undersøkelser. ”Etter sikkerhetsselen er derfor ESP® det viktigste sikkerhetssystemet i bilen.” Bosch har utviklet det elektroniske antiskrenssystemet og satte det i serieproduksjon som verdens første selskap i 1995. Ifølge en Bosch-analyse var 53 % av alle nyregistrerte biler i Europa utstyrt med ESP® i første halvår av 2008.

Bosch og innovasjoner

Det er med andre ord ikke uviktige innovasjoner det dreier seg om, men systemer som har radikal betydning for alle som kjører en bil av nyere dato! Besøk Bosch' hjemmesider for mer informasjon om hva Bosch driver med.
Bosch.jpgEkstern lenke: www.bosch.no