www.fredolsen-energy.no

Fra Toppsider
Gå til: navigasjon, søk

Nominasjonsinfo.jpg

Fred Olsen Energy ASA er et børsnotert riggselskap

Fred Olsen Energy leier ut borerigger og er eier i et verft. Lønnsomheten avhenger i stor grad av oppnådd dagsrate for utleien av boreriggene og blir derved svært prisgitt oljeselskapenes satsingsvilje.

Fred Olsen Energy indirekte avhengig av oljeprisen

Oljeselskapene er avhengige av å bore etter olje for å ha noe å pumpe opp å selge. Imidlertid kan investeringsviljen variere mye avhengig av oljeselskapenes lønnsomhet, som igjen bestemmes for det meste av oljeprisen. Oljeprisen er igjen utsatt for store svingninger.

Fred Olsen Energy og vedlikeholdskostnader

Fred Olsen Energy og andre riggselskaper har også store kostnader forbundet med vedlikehold av riggene. Vedlikeholdet kan blant annet bestå i utskifting av store mengder metall. Metallet får blant annet hard medfart av saltvannet. Inntektsforskjeller på forskjellige rigggenerasjoner Forskjellige generasjoner av rigger oppnår svært forskjellige priser. Man snakker om 1. generasjons, 2. generasjons, og 3. generasjons rigger. 3. generasjonsriggene oppnår normalt de høyeste dagratene. Det er imidlertid en fortløpende vurdering fra selskapets side om de tror at markedsprisene på utleie vil gå opp eller ned i det korte og lengre bildet. Det er gunstig å leie ut for lengre perioder basert på dagens rater dersom man tror ratene vil falle, og motsatt er det ugunstig å leie ut for lengre perioder basert på dagens rater dersom man tror ratene vil stige. Det hele er selvsagt et forhandlingsspørsmål.

Ta gjerne en tur innom nettstedet til Fred Olsen Energy for å finne ut mer om dette selskapet.
Fredolsen-energy.jpgEkstern lenke: www.fredolsen-energy.no